Britta Keldsen

Født 5. juni 1976.

Britta, der er advokat med møderet for Landsretterne, er partner i Paulsen|Keldsen Advokatanpartsselskab og er specialiseret i relation til problemstillinger inden for den kollektive og individuelle arbejdsret, idet en lang række af lokale og danske faglige organisationer er tilknyttet kontoret.

Forretningsområder:

Britta varetager derudover en større portefølje af erhvervsklienter og fører et betydeligt antal retssager ved kredsretterne, Retten i Grønland, Grønlands Landsret samt ved særlige nedsatte voldgiftsretter.

Udover sit virke som advokat fungerer Britta jævnligt som underviser i ansættelsesret. Britta bruger megen tid og energi på socialt arbejde og er således meget aktiv i foreningslivet i Grønland

Tillidshverv:

  • Medlem af Nunatsinni Advokatit - Grønlandske Advokater, den Grønlandske Forsvarerforening og af Danske Advokater
  • Bestyrelsesmedlem i foreningen Nanu Børn
  • Medlem af Ladies Circle 72, Nuuk
  • Medlem af Nuuk Rotaryklub 
  • Tilknyttet Adoptionssamråd i Grønland

Sprog:

Dansk, engelsk og skandinavisk

Karriereforløb:

2016:                 : Ekstern underviser Ilisimatusarfik, Erhvervsret

2012:                 : Partner, Paulsen|Keldsen Advokatanpartsselskab

2011:                 : Advokat, Paulsen|Keldsen

2010                  : Advokat, advokaterne Hey|Paulsen

2009 – 2010      : Advokatfuldmægtig, advokaterne Hey|Paulsen

2008 – 2009      : Specialkonsulent, Grønlands Selvstyre

2004 – 2008      : Dommerfuldmægtig Grønlands Landsret