Virksomheden

Paulsen|Keldsen er et grønlandsbaseret advokatfirma, som blev etableret i 1985 af advokat Henrik Hey. Firmaet blev med virkning fra 1. januar 2013 omdannet til et anpartsselskab og hedder nu Paulsen|Keldsen Advokatanpartsselskab. 

Advokatfirmaet består nu af partner advokat (H) Jens Paulsen, partner advokat (L) Britta Keldsen, advokat Lise Mørup Dalsgaard, advokat Jannik Isidor, advokatfuldmægtig Hanne Rose Andersen-Aagaard samt af sekretærerne Lena Løvstad Jensen, Andrea A. Karlsen og Kirsten Olsen.

 Firmaets kontor ligger i Nuuk, men selvom mange klienter også hører til i byen, udgøres en meget væsentlig del af vort klientgrundlag af virksomheder og personer fra hele Grønland. Advokaterne besøger årligt andre grønlandske byer og sørger blandt andet derigennem for at bevare og udbygge relationerne til klienter udenfor Nuuk; det gælder også klienter udenfor landets grænser.

 

Firmaets klientportefølje har tidligere i høj grad bestået af mindre virksomheder og privatpersoner, og heldigvis udgør denne gruppe fortsat en vigtig del af vort klientel. Udviklingen for firmaet går dog i retning af stadigt flere opgaver for internationale selskaber, faglige organisationer og efterhånden er vore muligheder for at påtage os større opgaver blevet øget. 

Udviklingen går hurtigt, og det er vigtigt at vi hele tiden holder trit med den. Uddannelse og efteruddannelse er derfor forudsætningen for, at vi kan yde professionel rådgivning og området prioriteres meget højt for alle medarbejdere i firmaet.