Lena Løvstad Jensen

Født 24. marts 1967

Lena har været ansat som advokatsekretær på kontoret siden 1. juni 2003.

Lena beskæftiger sig primært med kontorets omfattende ejendomsportefølje, og hun står for alle sekretærmæssige opgaver i forbindelse med udarbejdelse af skøder, pantebreve og gældsovertagelseserklæringer i forbindelse med overdragelser af fast ejendom.

Sprog:

Grønlandsk, dansk og engelsk