Hanne Rose Andersen-Aagaard

Født 19. oktober 1983

Forretningsområder:

Hanne er kontorets specialist inden for familieretten og varetager således sager omkring forældremyndighed, samvær og bopæl samt sager om separation og skilsmisse. Hanne rådgiver også klienter i sager om tvangsfjernelse af børn og generelt om anbragte børn uden for hjemmet, herunder også som bisidder.

Hanne arbejder som forsvarer i kriminalsager ved kredsretterne.

Hanne rådgiver derudover inden for arbejds- og ansættelsesret samt bistår med behandling af kontorets inkasso- og insolvenssager.

Hanne har stor erfaring med at føre familieretlige- samt civile sager ved både kredsretterne, Retten i Grønland og Grønlands Landsret

Tillidshverv:

  • Medlem af Nunatsinni Advokatit - Grønlandske Advokater, den Grønlandske Forsvarerforening og af Danske Advokater
  • Suppleant i Det Sociale Ankenævn 
  • Medlem af ELS (ELSA Lawyer Society)
  • Frivillig rådgiver i IKIU - Den Selvejende Retshjælpsinstitution

Sprog:

Dansk, engelsk, tysk og skandinaviske sprog

Karriereforløb:

30. marts 2017:    Advokat ved Paulsen|Keldsen Advokatanpartsselskab

2014-2017:  Advokatfuldmægtig ved Paulsen|Keldsen Advokatanpartsselskab

2012-2014:  Personalejurist ved Kommuneqarfik Sermersooq

2012-2012:  Jurist ved Favrskov Kommune

2010-2011:  Varemærkekonsulent ved Patrade A/S