Hanne Rose Andersen-Aagaard

Født 19. oktober 1983

Forretningsområder:

Hanne er kontorets specialist inden for familieretten og varetager således sager omkring forældremyndighed og samvær samt sager om separation og skilsmisse. Hanne er desuden beskikket som bisidder ved Kommuneqarfik Sermersooq og bistår i den sammenhæng klienter i sager omkring tvangsfjernelse.

Hanne er autoriseret forsvarer og giver møde i kredsretterne og ved Retten i Grønland som forsvarer i kriminalsager. Hanne rådgiver derudover inden for  arbejds- og ansættelsesret samt bistår med behandling af kontorets inkasso- og insolvenssager.

Tillidshverv:

  • Medlem af Nunatsinni Advokatit - Grønlandske Advokater, den Grønlandske Forsvarerforening og af Danske Advokater
  • Medlem af den Grønlandske Forsvarerforening
  • Medlem af ELS (ELSA Lawyer Society)
  • Frivillig rådgiver i IKIU - retshjælpen

Sprog:

Dansk, engelsk, tysk og skandinaviske sprog

Karriereforløb:

30. marts 2017:    Advokat ved Paulsen|Keldsen Advokatanpartsselskab

2014-2017:  Advokatfuldmægtig ved Paulsen|Keldsen Advokatanpartsselskab

2012-2014:  Personalejurist ved Kommuneqarfik Sermersooq

2012-2012:  Jurist ved Favrskov Kommune

2010-2011:  Varemærkekonsulent ved Patrade A/S