Inatsisilerineq isumaqatigiissutinut tunngasoq

Inatsisilerinermi qanoq isumaqatigiissusiorsimaneq aallaaviugajuttarpoq taamaattumillu pingaartuuvoq isumaqatigiissummi pisariaqartitatit malinneqarsimanersut.

Isumaqatigiissusiornermi naatsorsuutigisassatut pisariaqartitappit ilanngunneqarsimanissaat isumagissavarput qulakkiissallutigulu isumaqatigiissut inatsisisit atuuttut malillugit suliarineqarsimanersut taamalu aamma ikiussavatsigit isumaqatigiissut atorunnaassagaluarpat pisinnaatitaaffitit qulakkeerneqarsimanersut.  

Takuuk aamma inatsisilerineq isumaqatigiissusiortarnermut tunngasoq.