Nalunaarsuutit

Erhverv

Paulsen| Keldsen Advokatanpartsselskab yder rådgivning til et stort antal erhvervskunder og kontorets advokater beklæder endvidere tillids- og bestyrelsesposter i...

Namminersortut

Paulsen|Keldsen yder rådgivning til private kunder inden for alle centrale dele af det juridiske fagområde, der retter sig mod private. Kontoret tilbyder juridisk bistand til...