Jannik Isidor

[Translate to Greenlandic:]

Født 22. september 1975

Forretningsområder:

Jannik varetager en bred række rådgivningsopgaver, herunder civil- og tvistesager. Jannik rådgiver derudover inden konkurrenceretlige sager samt bistår med behandling af kontorets insolvenssager.

Tillidshverv:

  • Medlem af Nunatsinni Advokatit - Grønlandske Advokater og af Danske Advokater
  • Formand i NASP Nuuk Orienteringsklub

Sprog:

Dansk, engelsk og skandinaviske sprog

Karriereforløb:

15. april 2017:  Advokat ved Paulsen|Keldsen Advokatanpartsselskab

2012-2017:    Afdelingschef ved Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, Grønlands Selvstyre

2011-2012:    Kontorchef ved Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, Grønlands Selvstyre

2009-2011:    Advokat ved Tellus Advokater

2006-2009:    Advokatfuldmægtig ved Tellus Advokater

2005-2006:    Fuldmægtig ved Grønlands Hjemmestyre