Kriminalret

Kontoret har meget lang og bred erfaring inden for forsvarsopgaven i kriminalretten. Det er vores erfaring at det er vigtigt, den rigtige forsvarer er med fra starten af efterforskningen og vi bistår således vores klienter fra tidligst mulige stadie og typisk inden sagen når retssystemet.