Kontraktsret

Det er kontrakten, der typisk er afgørende for retsstillingen, og derfor er det rigtig vigtigt, at kontrakten opfylder dine behov.

 

Vi sørger for at der er den nødvendige forventningsafstemning forinden kontraktsindgåelsen, og vi sikrer at kontrakten overholder gældende lovgivning ligesom vi hjælper med at sikre dine rettigheder såfremt kontrakten brydes.

Se også under aftaleret.