Forsikrings- og erstatningsret

I forbindelse med skadestilfælde eller episoder med afledet erstatningsansvar bistår kontoret med opgørelse af kravet og med juridisk vurdering af klientens mulighed for erstatning og forsikring. Vi sørger i den forbindelse for indhentelse af nødvendig dokumentation og bistår klienten i forbindelse med myndigheds- og forsikringskorrespondance, ligesom vi varetager klientens interesser ved forsikrings- og retssagstvister.