Familieret

I Takt med at familiemønstrene bliver mere og mere kompliceret er det vores oplevelse, at flere og flere har behov for advokatbistand både til direkte konflikthåndtering, men også til rådgivning med henblik på at undgå konflikter