Arve og skifteret

Vi rådgiver både om testamenter og ægtepagter, samejeoverenskomster for ugifte samlevende, forældremyndighedssager samt om vilkår for og bodeling ved separation.

På et tidspunkt i livet vil du komme i berøring med fordeling af arv eller fordeling af formue i øvrigt. Vær opmærksom på, at fordelingen kan afhænge af, om der er oprettet testamente eller ej, eller af om der er oprettet ægtepagt eller ej. Du kan i mange tilfælde opnå fordele ved at oprette testamente og ægtepagt. Et eksempel kunne være generationsskifte, hvor det kan være fordelagtigt at inddrage privatretten på et tidligt tidspunkt.

Vi rådgiver også sammenbragte familier omkring deres retsstilling i tilfælde af dødsfald både i forhold til deres økonomiske krav og i forhold til eventuelle myndighedsspørgsmål.