Privat

Paulsen|Keldsen yder rådgivning til private kunder inden for alle centrale dele af det juridiske fagområde, der retter sig mod private. Kontoret tilbyder juridisk bistand til private både som bistand i forbindelse med retssager og som repræsentanter i mæglings- og konfliktsituationer i øvrigt herunder også i forbindelse med forhandlinger.


Hvad kan vi hjælpe med:

Mere information

Aftaleret

Mange problemstillinger kan ofte føres tilbage til et aftaleretligt tema. Vi hjælper dig med at tydeliggøre aftaler før du indgår dem, vi hjælper dig med at vurdere om dine aftaler...

Arve og skifteret

Vi rådgiver både om testamenter og ægtepagter, samejeoverenskomster for ugifte samlevende, forældremyndighedssager samt om vilkår for og bodeling ved separation.

Familieret

Kontoret yder bistand i flere og flere sager af familieretlig karakter herunder sager om testamente og ægtepagter samt sager om skilsmisse, forældremyndighed og samvær. Herudover...

Forsikrings- og erstatningsret

I forbindelse med skadestilfælde eller episoder med afledet erstatningsansvar bistår kontoret med opgørelse af kravet og med juridisk vurdering af klientens mulighed for erstatning...

Kontraktsret

Det er kontrakten, der typisk er afgørende for retsstillingen, og derfor er det rigtig vigtigt, at kontrakten opfylder dine behov.

Kriminalret

Kontoret har meget lang og bred erfaring inden for forsvarsopgaven i kriminalretten.