Selskabsret

Paulsen|Keldsen yder rådgivning inden for alle grene af selskabsretten.

Vi tilbyder løbende individuel rådgivning om aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber og andre selskabskonstruktioner, herunder i forbindelse med køb, salg og omstrukturering af virksomheder.

Som et særligt område tilbyder vi nu også selskaber en selskabspakke , der løfter selskabet administrativt. Vi både laver og administrerer virksomhedens centrale dokumenter fra ejeroverenskomster og vedtægter til driftsmæssige dokumenter som standardparadigmer for ansættelser, lejeforhold m.v.