Rets- og voldgiftsager

Kontoret fører et betydeligt antal sager inden for mange facetter af juraen ved kredsretterne, ved Retten i Grønland samt ved Grønlands Landsret. Derudover har vi også erfaring med voldgiftssager i både Grønland og Danmark inden for både bygge- og arbejdsret.