Offentlig ret

Kontoret bistår både kommuner og Grønlands Selvstyre med varetagelse af deres interesser og kontoret bistår endvidere Grønlands Selvstyre i et mindre omfang med kontraktsingåelser og regeludarbejdelse herunder med det forberedende arbjede.