Inkasso

Paulsen|Keldsen bistår både erhvervsdrivende og private med bedst og billigst at inddrive økonomiske krav baseret på forfaldne fakturaer, pantebreve og andre betalingsaftaler. Vi har faste aftaler med danske og internationale inkassobureauer, således vi også kan bistå med inddrivelse uden for Grønland.

 

Vi gennemfører retssager til brug for inkassosagens behandling og vi sørger for den fornødne fogedretsbehandling samt sagsbehandling i øvrigt.

Vi har fast tilknyttet en jurist på inkassosager, og vi sørger for at holde klienten ajour med den løbende udvikling i sagen.