Fast ejendom

Kontoret har meget stor erfaring med køb og salg af fast ejendom herunder også køb og salg af forretningslokaler, haller m.v.

Vi yder endvidere assistance i forbindelse med opdelingssager, hvor bygninger opdeles i flere ejermål. I disse sager sørger vi for myndighedskontakten i form af anmeldelse og fortegnelse af , oprettelse og registrering af ejerforening samt for indhentelse af nødvendige arealtildelinger.