Entrepriseret

Vi rådgiver klienter om alle entrepriseretlige problemstillinger inden for bygge- og anlægsvirksomhed, det være sig både før under og efter indgåelse af en entreprise.

Kontoret har en betydelig portefølje af entrepriseretlige sager, hvor vi bistår klienterne i forbindelse med juridisk tvisteløsning af deres sager. Det være sig både ved Domstolene i Grønland såvel som voldgiftsretterne i både Grønland og Danmark.