Dødsbobehandling

Kontoret bistår kredsretterne og Retten i Grønland som beskikket bobestyrere og yder derudover rådgivning til arvinger der ønsker at skifte privat.