Arbejds- og ansættelsesret

Paulsen|Keldsen Advokatanpartsselskab yder specialiseret rådgivning inden for alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten. Vi fungerer primært som rådgiver for faglige organisationer vedr. lønmodtageres individuelle og kollektive ansættelsesforhold, men hjælper også direktører, ledere, funktionærer og andre ansatte i såvel den private som den offentlige sektor i sager om retsstillingen i det enkelte ansættelsesforhold.

Ansættelsesret involverer forskellige juridiske discipliner og rådgivning kan med fordel søges på forkant for at sikre gennemtænkte og individuelt tilpassede ansættelseskontrakter, klausulformuleringer og personalepolitikker m.m., men vores assistance omfatter alle spørgsmål før og under ansættelsen samt håndtering af opsigelser og bortvisningssager. Udover rådgivning har Paulsen|Keldsen Advokatanpartsselskab forberedt og gennemført et stort antal ansættelsesretlige sager ved domstolene.

Udover rådgivning tilbyder kontoret også undervisning inden for personalejura.