Aftaleret

Mange problemstillinger kan ofte føres tilbage til et aftaleretligt tema. Vi hjælper dig med at tydeliggøre aftaler før du indgår dem, vi hjælper dig med at vurdere om dine aftaler overholdes mens du er i dem, og vi undersøger dine muligheder og retsstilling når aftaler brydes.

Kontoret har en aftaleretlig dokumentsamling til brug for de klassiske aftaler herunder køb og salg af løsøre, virksomheder og forretninger samt fast ejendom. Er der tale om en helt særlig aftale, forfatter vi en konkret tilpasset aftale efter dine behov.

Se også under kontraktsret.