Erhverv

Paulsen| Keldsen Advokatanpartsselskab yder rådgivning til et stort antal erhvervskunder og kontorets advokater beklæder endvidere tillids- og bestyrelsesposter i erhvervsvirksomheder og foreninger.

Vores erhvervskunder er primært mindre og mellemstore virksomheder, samt faglige organisationer fra både Grønland og Danmark ligesom vi også har et stigende antal internationale forbindelser.

Derudover yder vi rådgivning til offentlige institutioner og finansielle virksomheder.


Forretningsområder

Aftaleret

Mange problemstillinger kan ofte føres tilbage til et aftaleretligt tema. Vi hjælper dig med at tydeliggøre aftaler, før du indgår dem, vi hjælper dig med at vurdere om dine...

Arbejds- og ansættelsesret

Paulsen|Keldsen Advokatanpartsselskab yder specialiseret rådgivning inden for alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten. Vi fungerer primært som rådgiver for faglige...

Dødsbobehandling

Kontoret bistår kredsretterne og Retten i Grønland som beskikket bobestyrere og yder derudover rådgivning til arvinger der ønsker at skifte privat. 

Entrepriseret

Vi rådgiver klienter om alle entrepriseretlige problemstillinger inden for bygge- og anlægsvirksomhed, det være sig både før under og efter indgåelse af en entreprise.

Erhvervsrådgivning

Som lokalt kontor har vi meget tæt føling med det grønlandske erhvervsliv, og vi har således også en bred portefølje af erhvervsklienter. Vi rådgiver erhvervsklienter fra opstarten...

Fast ejendom

Kontoret har meget stor erfaring med køb og salg af fast ejendom herunder også køb og salg af forretningslokaler, haller m.v. Vi yder endvidere assistance i forbindelse med...

Selskabsret

Paulsen|Keldsen Advokatanpartsselskab yder rådgivning inden for alle grene af selskabsretten. Vi tilbyder løbende individuel rådgivning om aktie- og anpartsselskaber,...

Inkasso

Paulsen|Keldsen Advokatanpartsselskab bistår både erhvervsdrivende og private med bedst og billigst at inddrive økonomiske krav baseret på forfaldne fakturaer, pantebreve og andre...

Insolvensret

Kontoret bistår Retten i Grønland som kurator i et antal konkursboer og vi har således erfaring med de forskellige problemstillinger der opstår i kølvandet på nødlidte selskaber.

Lejeret

Vi udfærdiger standardparadigmer for udlejning i private forhold, og vi bistår både lejere og udlejere i forbindelse med kontraktsbrud.

Offentlig ret

Kontoret bistår både kommuner og Grønlands Selvstyre med varetagelse af deres interesser og kontoret bistår endvidere Grønlands Selvstyre i et mindre omfang med kontraktsindgåelser...

Rets- og voldgiftsager

Kontoret fører et betydeligt antal sager inden for mange facetter af juraen ved kredsretterne, ved Retten i Grønland samt ved Grønlands Landsret. Derudover har vi også erfaring med...

Virksomhedsoverdragelse

Både i forbindelse med generationsskifte og ved andre virksomhedsoverdragelser kan vi yde rådgivning for parterne lige som vi er behjælpelig med de bagvedliggende undersøgelser og...