Interessekonflikt

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, orienterer vi straks klienten herom og hvis konflikten medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat.