Fortrolighed

Samtlige medarbejdere hos Paulsen|Keldsen Advokatanpartsselskab er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos os, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.